Öğr.Gör. Ertuğrul KAYA

SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

ertugrul.kayauskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

Ertuğrul KAYA, Ankara’da doğmuş olup, Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek Lisansını ise 2013 yılında Okan Üniversitesi Patlayıcı Yüksek Mühendisliği alanında tamamlamış olan Ertuğrul KAYA, halen Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden İşletme Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir.

Devamı