Dr.Öğr. Üyesi Eren Ekin ERCAN

İletişim Fakültesi/Gazetecilik

erenekin.ercanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2951

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0643-6270

Citation : 27 | h-index : 3 | i10-index : 1


Kısa Özgeçmiş

Öğretim Üyesi Eren Ekin ERCAN, lisans eğitimini 2010 yılında Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü’nde bitirmiştir. Yüksek lisansını 2014 yılında Gazi Üniversitesi Gazetecilik ABD’de tamamlayan ERCAN, doktorasını ise KKTC basını üzerine yaptığı tezle 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın ABD’den almıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri ve bildirileri bulunan ERCAN, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. İlgi alanlarını gazetecilik, medya sosyolojisi, modern ve postmodern kuram ile görsel kültür oluşturmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Covid-19 Pandemi Sürecinde Tüketim Kültürü: Alışveriş Alışkanlıklarına Dair Bir Alan Araştırması, 2021.
 • Sinemada Aşk ve Zaman: Sevmek Zamanı (1965) ve Masumiyet (1997) Filmleri Üzerine Bir İnceleme, 2021.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 12

Modernizm, Postmodernizm: Ihab Hassan'ı Okumak

Etkileşim: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (2020)

Kıbrıs Türk Toplumunda Milliyetçiliğin Tarihsel Dinamikleri ve Basın

Etkileşim: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (2019)

KKTC Basınında Dava ve Barış Politikalarının Günümüzdeki Durumu

Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi (2019)

The Present and The Future of Journalism Education

Quality & Quantity International Journal of Methodology (2017)

Netokrasi, Netokratlar ve Mobilistik Gerçeklikler

Moment Dergi: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi (2015)

Body on the Border: Hannibal or The Popularity of Chopping Up on TV

Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi (2015)

Yetiştirme Kuramı: Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Yapılan Araştırma

E-Gifder Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (2015)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Niyazi Berkes’in “Türk Aydını” Kavrayışı: Yön Dergisindeki Yazıları Üzerine, 2021.
 • Kadın Cinayetlerinde İnternet, Haber ve Görsellik: Pınar Gültekin ve Merve Aslan Cinayetlerine İlişkin Göstergebilimsel Bir Analiz, 2021.
 • Haber ve Misenformasyon Bağlamında Yeni Gazetecilik Pratikleri: Veri, Mecra ve Robot Gazeteciliği, 2021.
 • İnternetin Gazetecilik ve Haber Kültürüne Etkileri: Gazetecilerin Konuya Dair Yaklaşımları, 2021.
 • Sağlık Haberciliği ve Etik: Covid-19 Haberlerinin Tüketimi ve Etiği Üzerine Anket Çalışması, 2021.
 • Basın, Gerçeklik ve Post-Gerçeklik: İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Anket, 2021.
 • KKTC'de Basın Kültürü, 2020.
 • Prolog, 2020.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Kıbrıs Türk Basını: Tarihsel, Siyasal, Kurumsal ve Güncel Tartışmalar, ISSN:, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi ve Sergisi (ART&DESIGN-2021), 2021.
 • Üsküdar Üniversitesi 8.Uluslararası İletişim Günleri, 2021.
 • Üsküdar Üniversitesi 8.Uluslararası İletişim Günleri, 2021.
 • 3rd Communication and Technology Congress, 2021.
 • Sinefilozofi 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 2020.
 • II. Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi (ICAY), 2020.
 • CIM 17th International Sypmposium Communication in the Millennium: Today and Future, 2020.
 • CSPK Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern Europe, 5th Conference of Centre for the Study of Popular Culture, 2020.
 • CİDA Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu: Süreklilikler ve Kesintiler, 2020.
 • Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası İletişim Günleri, 2020.
 • Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası İletişim Günleri, 2020.
 • Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası İletişim Günleri, 2020.
 • Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası İletişim Günleri, 2020.
 • International Pegem Conference on Education, 2020.
 • Responsible Journalism and Communication in Divided and Conflicted Societies, 2020.
 • 3rd International Cultural Informatıcs, Communıcatıon & Media Studies Conference, 2020.
 • 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı: Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 2015.
 • Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı, 2011.
 • 7. Uluslararası Katılımlı İletişim Öğrencileri Sempozyumu: Sınırlar ve Engeller, 2011.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Soruşturma Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Toplum ve İletişim Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Haber ve Duyuru Komisyonu, (2020 - 2021)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2021)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - 2021)

Bilimsel Üyelikler

 • Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Etkileşim Dergisi Bilim Danışma Kurulu Üyeliği 2021
 • İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Üyesi 2019

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Kültür ve Küreselleşme, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Medya Anlatıları, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişim ve Etik, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişim ve Etik, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişim ve Etik, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişime Giriş, (Lisans / 2019-2020 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index