Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Öğr.Gör. Emre ERDEN

SBF / Ergoterapi

emre.erdenuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Emre Erden 1986 doğumludur. 2009 yılında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. Halen Yeditepe Üniversitesi’nde Sporcu Yaralanmaları alanında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.