Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Emine EKİCİ

SBF / Hemşirelik

emine.ekiciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5117

ORCID ID: 0000-0001-7933-4107

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Emine Ekici 1978, Isparta doğumludur.  1994 yılında Isparta Gazi Lisesini ve 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nu bitirdi. 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği alanında yüksek lisansını tamamladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • EBEVEYNLERİN AKILCI İLAÇ KULLANIM TUTUMLARI VE ETKİLİ FAKTÖRLER, 2018.
  • HEMŞİRELERİN ÜRİNER İNKONTİNANSA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ, 2018.
  • Göç Eden ve Göç Etmeyen Kadınların Doğum Korkusu Düzeylerinin İncelenmesi, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 1
Organizational Silence Among Nurses And Physicians In Public Hospitals
Journal Of Clinical Nursing (2018)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 3
Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Beslenme Durumları ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin Belirlenmesi.
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (2019)
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN REHABİLİTASYONUNDA HEMŞİRE TEMELLİ YAKLAŞIM
İZMİR DEMOCRACY UNIVERSITY HEALTH SCIENCES JOURNAL (2018)
Adölesanların Kilo Yönetiminde 5210 Beslenme Programının Etkisi
Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi (2018)

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 9
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
3. Uluslararası - 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 11 / 2019
12th European Public Health Conference 11 / 2019
12th European Public Health Conference 11 / 2019
1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağılığı Hemşireliği Kongresi 04 / 2019
1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi 04 / 2019
2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 11 / 2018
2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 10 / 2018
1. Uluslararası 2. Ulusal Halk sağlığı Hemşireliği Kongresi 04 / 2018
1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi 04 / 2018

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Sağlığın Değerlendirmesi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım VII Lisans
2019-2020 GÜZ Evde Bakım Hemşireliği Lisans
2019-2020 GÜZ Sağlıklı Yaşam Süreci ve Hemşirelik Lisans
2018-2019 BAHAR Odyologlar İçin Halk Sağlığı Lisans
2018-2019 BAHAR İlaç Güvenliği ve Yönetimi Lisans
2018-2019 BAHAR Halk Sağlığı Hemşireliği Lisans
2018-2019 BAHAR Sağlığın Değerlendirilmesi Lisans
2018-2019 BAHAR Toplum Sağlığı Hizmetleri Lisans
2017-2018 BAHAR Odyologlar İçin Halk Sağlığı Lisans
2017-2018 BAHAR Beslenme Lisans
2017-2018 BAHAR Hemşirelikte Öğretim Lisans
2017-2018 BAHAR Sağlığın Değerlendirilmesi Lisans
2017-2018 BAHAR Sağlığın Değerlendirilmesi Lisans
2017-2018 BAHAR Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım V Lisans
2018-2019 GÜZ Sağlığın Değerlendirmesi Lisansustu
2018-2019 GÜZ Toplum Sağlığı Hemşireliği Lisans
2018-2019 GÜZ Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım VII Lisans
2018-2019 GÜZ Sağlıklı Yaşam Süreci ve Hemşirelik Lisans

Ödüller & Üyelikler


Lisansüstü tez jüri üyeliği Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Ezgi Hasret Kozan'ın Yüksek lisans bitirme tez jüri üyeliği

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index