Dr.Öğr. Üyesi Emine EKİCİ

SBF / Hemşirelik

emine.ekiciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5117

ORCID ID: 0000-0001-7933-4107

Kısa Özgeçmiş

Emine Ekici 1978, Isparta doğumludur.  1994 yılında Isparta Gazi Lisesini ve 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nu bitirdi. 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği alanında yüksek lisansını tamamladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • EBEVEYNLERİN AKILCI İLAÇ KULLANIM TUTUMLARI VE ETKİLİ FAKTÖRLER, 2018.
 • HEMŞİRELERİN ÜRİNER İNKONTİNANSA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ, 2018.
 • Göç Eden ve Göç Etmeyen Kadınların Doğum Korkusu Düzeylerinin İncelenmesi, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 8

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Synthetic Peptide Vaccine Models Design, Synthesis, Purification and Characterization, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-Dünyada ve Ülkemizde Covid19 Pandemisinin Hemşireliğe ve Hemşirelik Vizyonuna Etkileri, 2021.
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ulusal Hemşirelik Kongesi - 1, 2021.
 • T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-I, 2021.
 • 2. Ulusal 3. Uluslararası Halk Sağlığı Hemşireliği Kpngresi, 2021.
 • 4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2020.
 • 38. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi, 2020.
 • Haliç Üniversitesi 1. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi, 2020.
 • 3. Uluslararası - 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2019.
 • 3. Uluslararası - 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2019.
 • 12th European Public Health Conference Building bridges for solidarity and public health, 2019.
 • 12th European Public Health Conference, 2019.
 • 12th European Public Health Conference, 2019.
 • 12th European Public Health Conference, 2019.
 • 12th European Public Health Conference, 2019.
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağılığı Hemşireliği Kongresi, 2019.
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2019.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2018.
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)

Bilimsel Üyelikler

 • Lisansüstü tez jüri üyeliği Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Ezgi Hasret Kozan'ın Yüksek lisans bitirme tez jüri üyeliği 2019

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Sağlığın Değerlendirmesi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım VII, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Evde Bakım Hemşireliği, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlıklı Yaşam Süreci ve Hemşirelik, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Odyologlar İçin Halk Sağlığı, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İlaç Güvenliği ve Yönetimi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Halk Sağlığı Hemşireliği, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlığın Değerlendirilmesi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Toplum Sağlığı Hizmetleri, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index