Facebook Pixel Code

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

Dr.Öğr. Üyesi Emine EKİCİ

SBF / Hemşirelik

emine.ekiciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Emine Ekici 1978, Isparta doğumludur.  1994 yılında Isparta Gazi Lisesini ve 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nu bitirdi. 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği alanında yüksek lisansını tamamladı.

2015 yılında Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümünde doktorasını bitirdi. 1998-1999 yılları arasında Dokuz Eylül  Üniversitesi Hastanesinde hemşire olarak çalıştı. 1999-2002 yıllarında Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu  Hemşirelik Bölümünde Araştırma Görevlisi daha sonra ise 2003-2010 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi ünvanı ile öğretim elamanı olarak görev yaptı. 2010-2017 yılları arasında İstanbul Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesi ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde hemşire olarak çalıştı. Halen Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Dr Öğretim Üyesi ünvanı ile  öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.