Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Arş.Gör. Ecem KAPLAN

MDBF / Biyomühendislik

ecem.kaplanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

Özgeçmiş

Araş.Gör. Ecem KAPLAN 1990 yılı, Tekirdağ doğumlu, Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nde almıştır. Ağır metallerin biyosorpsiyon ile atık sulardan uzaklaştırılması alanındaki tez çalışmasını Erasmus öğrencisi olarak bulunduğu Portekiz Minho Üniversitesi, Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleştirerek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik programından yüksek lisans derecesi alan Ecem Kaplan, 2014 yılının Nisan ayında Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Çalışma Alanları

Biyoproses, biyodizel, ağır metallerin atık sulardan temizlenmesi