Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Öğr.Gör. Ebru Yurdanur KAYKISIZ

SBF / Ebelik

ebruyurdanur.kaykisizuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Ebru Yurdanur Kaykısız, 2015 yılında Haliç Üniversitesi Ebelik Bölümü’nden mezun olmuştur. 2019 yılında Sağlık Bilimler Üniversitesi Ebelik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.