Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Öğr.Gör. Dilek EROĞLU UZUN

SBF / Dil ve Konuşma Terapisi

dilek.erogluuzunuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Dilek Eroğlu Uzun 2007 yılında Ankara Üniversitesi Dilbilim Lisans programını tamamlamıştır. 2011 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Dil ve Konuşma Terapistliği Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak ‘Dil ve Konuşma Terapisti’ ünvanını almıştır. Dil ve Konuşma Terapistliği programında bulunduğu süre içerisinde Groningen Üniversitesinde Klinik Dilbilim üzerine bir dönem eğitim almıştır. Uzmanlık eğitimi süresince Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi; Osmangazi Tıp Fakültesi’nin KBB ve Nöroloji Bölümleri; İstanbul Florence Nightingale Hastanesi İnme Ünitesi Afazi ve Yutma Bozuklukları; Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji bölümlerinde dil ve konuşma bozukluklarının tanılanması-değerlendirilmesi ve terapisi alanında süpervizyon almış, uygulama yapmış ve izlemde bulunmuştur. Eğitimi süresince birçok çalıştay ve seminere katılmıştır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde katıldığı bilimsel çalışmalar sunulmuştur. Yeditepe Üniversitesi Bilişsel Bilimler programında ikinci yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.