Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Deniz ACUNER

SBF / Sağlık Yönetimi

deniz.acuneruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5066

ORCID ID: 0000-0002-1507-7049

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Deniz ACUNER, Gölcük’te doğmuştur. 1991 yılında GATA Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nden mezun olmuştur. 1998 yılında ise İstanbul Üniversitesi’nden Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan ACUNER, ardından 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Anabilim Dalı’ndan ikinci Yüksek Lisansını almıştır. 2018 yılında Okan Üniversitesi’nde Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır. Şimdilerde ACUNER, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • Hastane çalışanlarının iletişim becerilerinin hasta memnuniyeti ile ilişkisi: Bir özel hastane örneği, 2019.
  • Sağlık Kurumlarında Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesinin De-ğerlendirilmesi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 7
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 11 / 2019
6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 10 / 2019
13. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 04 / 2019
2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 10 / 2018
SASDER 2. Ulusal Kongresi 11 / 2013
7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 09 / 2013
TSK III. Ulusal/Uluslararsı Katılımlı Hemşirelik Kongresi 05 / 2007

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index