Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Çiğdem YAVUZ GÜLER

İTBF / Psikoloji

cigdem.yavuzguleruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2327

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1607-0789

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Dr.Öğr. Üyesi Çiğdem Yavuz Güler, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünden mezun olmuş, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim dalında yüksek lisans eğitiminin ardından 2013 yılında doktora eğitimini “Öğretmen adaylarını ailelerle çalışmaya hazırlama: Bir müfredat programı  önerisi” başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim dalında tamamlamıştır. 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


 • ERGENLERİN EBEVEYNLERİNE BAĞLANMA DÜZEYİ İLE MENTAL İYİ OLUŞ, BENLİK SAYGISI VE AKRAN İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Baba ve yetişkin kızları arasındaki ilişkide babaya duygusal erişilebilirlik ve algılanan ebeveyn biçiminin yetişkin kadınlarda duygusal tepkisellik ve dürtüsel davranışlar arasınkdaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Benlik farklılaşması ile cinsel benlik şemaları ve cinsel doyum arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Benlik farklılaşmasının ruminatif düşünce biçimleri ve duygu düzenleme güçlüğü ile ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Psikoterapi tepkileri ölçeği ve milwaukee psikoterapi beklentileri ölçeği'ni, Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması, 2018.
 • Romantik ilişkide; ilişkiye odaklanma, çatışma çözme tepkileri ve ilişkide affediciliğin algılanan ebeveynlik biçimi ve ebeveyne duygusal erişilebilirlik açısından incelenmesi, 2017.
 • Beliren yetişkinlik dönemi ve yetişkinlik döneminin romantik ilişki yaşantıları, inançları ile cinsel tutum ve yaşantıları açısından karşılaştırılması, 2017.
 • Romantik ilişki yaşantılarının ve ilişkilerde başa çıkma tarzlarının erken dönem uyumsuz şemalar açısından incelenmesi, 2017.
 • Lisanslı spor yapan ve yapmayan ergenlerin mental iyi oluş, benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı ve algılanan sosyal destek açısından karşılaştırılması, 2017.
 • Yapılandırılmış grup sanat terapisi programının 15-18 yaş aralığındaki ergenlerin mutluluk düzeyleri, duygularını ifade etme eğilimleri, duygu düzenleme güçlükleri ve psikiyatrik belirtilerine etkisi, 2016.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 5
Etkili İlişkiler İçin Davranışsal Öz- Düzenleme Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

(2019)

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
Öğretmen adayları için ailelerle çalışmaya ilişkin yeterlik algısı ölçeği nin geliştirilmesi

(2015)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
Öğretmen Adayları İçin Aile Katılımına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

(2014)

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Okul Aile İşbirliği Öğretmen Adaylarını Ailelerle Çalışmaya Yeterince Hazırlayabiliyor muyuz

(2014)

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinde Öznel İyi Olma Hali Psikiyatrik Belirtiler ve Bazı Kişilik Özellikleri Karşılaştırma Bir Çalışma

(2008)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Arkadaş İlişkileri 2019

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 9
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi 04 / 2019
Beyin Aşkı 02 / 2019
Türk PDRDER Uzman Söyleşileri 02 / 2019
4. Vaka Analizi Zirvesi İstinye Üniversitesi 02 / 2019
Üsküdar Üniversitesi 2. Psikoloji Günleri 04 / 2018
PDR Zirvesi Türk PDRDER Yıldız Teknik Üniversitesi 03 / 2018
Psikoterapide sanat terapisi tekniklerinin kullanımı 01 / 2018
Artvin Çoruh Üniversitesi, PDR Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anne Üniversitesi, 8-12 Ocak 2018, İstanbul 01 / 2018
Psixi Sağlamlıq Simpoziumu, 7-8 Ekim 2017, Bakü. 10 / 2017

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Dekan Yardımcısı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2018
Bölüm Başkan Yardımcısı Psikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı 2016
Kurul Üyeliği Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği 2016

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Aile ve Çift Terapisi Lisansustu
2017-2018 Bahar Psikoterapötik Görüşme Teknikleri Lisans
2017-2018 Bahar Psikoterapötik Görüşme Teknikleri Lisans
2017-2018 Bahar Psikoterapötik Görüşme Teknikleri Lisans
2017-2018 Bahar İleri Gözlem ve Görüşme Teknikleri Lisansustu
2017-2018 Bahar Vaka Çalışmaları Lisans
2017-2018 Bahar Psikoterapötik Görüşme Teknikleri Lisansustu
2018-2019 Güz Aile ve Çift Terapisi Lisansustu
2018-2019 Güz Gelişim Psikolojisi I Lisans
2018-2019 Güz Gelişim Psikolojisi I Lisans
2018-2019 Güz Aile ve Evlilik Terapisi Lisans
2018-2019 Güz Aile ve Evlilik Terapisi Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index