Dr.Öğr. Üyesi Çiğdem YAVUZ GÜLER

İTBF / Psikoloji

cigdem.yavuzguleruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2327

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1607-0789

Kısa Özgeçmiş

Dr.Öğr. Üyesi Çiğdem Yavuz Güler, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünden mezun olmuş, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim dalında yüksek lisans eğitiminin ardından 2013 yılında doktora eğitimini “Öğretmen adaylarını ailelerle çalışmaya hazırlama: Bir müfredat programı  önerisi” başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim dalında tamamlamıştır. 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • ERGENLERİN EBEVEYNLERİNE BAĞLANMA DÜZEYİ İLE MENTAL İYİ OLUŞ, BENLİK SAYGISI VE AKRAN İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • Baba ve yetişkin kızları arasındaki ilişkide babaya duygusal erişilebilirlik ve algılanan ebeveyn biçiminin yetişkin kadınlarda duygusal tepkisellik ve dürtüsel davranışlar arasınkdaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Benlik farklılaşması ile cinsel benlik şemaları ve cinsel doyum arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Benlik farklılaşmasının ruminatif düşünce biçimleri ve duygu düzenleme güçlüğü ile ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Psikoterapi tepkileri ölçeği ve milwaukee psikoterapi beklentileri ölçeği'ni, Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması, 2018.
 • Romantik ilişkide; ilişkiye odaklanma, çatışma çözme tepkileri ve ilişkide affediciliğin algılanan ebeveynlik biçimi ve ebeveyne duygusal erişilebilirlik açısından incelenmesi, 2017.
 • Beliren yetişkinlik dönemi ve yetişkinlik döneminin romantik ilişki yaşantıları, inançları ile cinsel tutum ve yaşantıları açısından karşılaştırılması, 2017.
 • Romantik ilişki yaşantılarının ve ilişkilerde başa çıkma tarzlarının erken dönem uyumsuz şemalar açısından incelenmesi, 2017.
 • Lisanslı spor yapan ve yapmayan ergenlerin mental iyi oluş, benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı ve algılanan sosyal destek açısından karşılaştırılması, 2017.
 • Yapılandırılmış grup sanat terapisi programının 15-18 yaş aralığındaki ergenlerin mutluluk düzeyleri, duygularını ifade etme eğilimleri, duygu düzenleme güçlükleri ve psikiyatrik belirtilerine etkisi, 2016.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 7

Öğretmen adayları için ailelerle çalışmaya ilişkin yeterlik algısı ölçeği nin geliştirilmesi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (2015)

Okul Aile İşbirliği Öğretmen Adaylarını Ailelerle Çalışmaya Yeterince Hazırlayabiliyor muyuz

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (2014)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinde Öznel İyi Olma Hali Psikiyatrik Belirtiler ve Bazı Kişilik Özellikleri Karşılaştırma Bir Çalışma

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (2008)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Arkadaş İlişkileri, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 2019.
 • Üsküdar Üniversitesi 2. Psikoloji Günleri, 2018.
 • PDR Zirvesi Türk PDRDER Yıldız Teknik Üniversitesi, 2018.
 • Psixi Sağlamlıq Simpoziumu, 7-8 Ekim 2017, Bakü., 2017.

İdari Faaliyetler

 • Dekan Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, (2018 - 2019)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı, Psikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı, (2016 - 2017)
 • Kurul Üyeliği, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2016 - 2017)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Aile ve Çift Terapisi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Aile ve Çift Terapisi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Psikoterapi Yaklaşımları, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Psikoterapi Yaklaşımları, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Gelişim Psikolojisi I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Aile Danışmanlığı Kuramları, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Vaka Çalışmaları, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Vaka Çalışmaları, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikoterapötik Görüşme Teknikleri, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikoterapötik Görüşme Teknikleri, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index