Dr.Öğr. Üyesi Can DİKER

İF - Dekan Yardımcısı / Radyo, Televizyon ve Sinema

can.dikeruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2974

ORCID ID: 0000-0001-8132-5330

Citation : 2 | h-index : 1 | i10-index : 0


Kısa Özgeçmiş

Can Diker, Vefa Lisesi’ni tamamladıktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden İletişim Fakültesi birincisi olarak mezun oldu. Lisans eğitiminde 2006-2008 yılları arasında öğrenci asistanlığı yaptı. Üniversite öğrenimi boyunca Genç İletişimciler Yarışması’nda yazılı, reklam, görsel ve internet dallarında toplam dört birincilik, iki ikincilik aldı. 2009 yılında Doğuş Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisans derecesini Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nde “2000’li yıllarda Türk Sineması’nda Erkek Karakter İncelemesi” başlıklı tez ile tamamladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Batı Sinemasında Doğu Algısının Şarkiyatçılık Bağlamında Değerlendirilmesi: Kalküta’nın Çocukları Film Örneği, 2019.
 • Hakikat Sonrası Çağın Medya Üzerinden Üretiminin Ekonomi Politik Eleştirisi: Canan Karatay Örneği, 2019.
 • Yeni Medya Okuryazarlığı Açısından Ortaöğretim Gençliği Üzerinde Ampirik Bir Çalışma, 2019.
 • Dijital Çağda Televizyon Haber Sunumlarında Retoriğin Önemi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Bir Bölüm Daha: Netflix’teki Seri-İzleme Davranışının Tüketim Kültürü Bağlamında İncelenmesi, 2020.
 • Digital Technology, Attraction and Cinema, 2019.
 • Complementing the Time-Image by Existentialism: The Implicit Ideology of Nuri Bilge Ceylan’s Filmography, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 2. Sinefilozofi Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 2019.
 • SineFilozofi, 2018.
 • International Media Studies Conference, 2018.
 • Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Koordinatör, Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Dekan Yardımcısı, İletişim Fakültesi, (2018 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2020)
 • Komisyon Üyesi, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2020)
 • Komisyon Üyesi, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi, Fakülte Etkinlik Komisyonu, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, SİNEMA KULÜBÜ, (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, KISA FİLM KULÜBÜ, (2018 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Kamera ve Kurgu, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kamera ve Kurgu, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kamera ve Kurgu, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sinemanın Psikolojik Dinamikleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişime Giriş, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Postmodern Teori, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Kamera ve Kurgu Teknikleri, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Reklam Filmi Prodüksiyonu, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Modernite, Postmodernite ve Medya, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index