Doç.Dr. Can DİKER

İF - Dekan Yardımcısı / Görsel İletişim Tasarımı

can.dikeruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2974

ORCID ID: 0000-0001-8132-5330

Citation : 30 | h-index : 3 | i10-index : 1


Araştırma Alanları

Film Eleştirisi, Sinema Sosyolojisi, Sinema ve Estetik

Kısa Özgeçmiş

Can Diker, Vefa Lisesi’ni tamamladıktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden İletişim Fakültesi birincisi olarak mezun oldu. Lisans eğitiminde 2006-2008 yılları arasında öğrenci asistanlığı yaptı. Üniversite öğrenimi boyunca Genç İletişimciler Yarışması’nda yazılı, reklam, görsel ve internet dallarında toplam dört birincilik, iki ikincilik aldı. 2009 yılında Doğuş Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisans derecesini Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nde “2000’li yıllarda Türk Sineması’nda Erkek Karakter İncelemesi” başlıklı tez ile tamamladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Hayao Miyazaki Filmlerindeki Kadın Karakterlerin Freud ve Lacan Perspektiflerinden Psikanalitik Temsilleri, 2022.
 • Tüketim Kültürü Ekseninde Endüstriyel Futbol ve Taraftarlık: Süper Lig Şampiyonu İstanbul Takımları Üzerinden Bir Araştırma, 2021.
 • Çalıkuşu Romanı ve Dizilerinde Kadın Karakter Temsillerinin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi, 2020.
 • Batı Sinemasında Doğu Algısının Şarkiyatçılık Bağlamında Değerlendirilmesi: Kalküta’nın Çocukları Film Örneği, 2019.
 • Hakikat Sonrası Çağın Medya Üzerinden Üretiminin Ekonomi Politik Eleştirisi: Canan Karatay Örneği, 2019.
 • Yeni Medya Okuryazarlığı Açısından Ortaöğretim Gençliği Üzerinde Ampirik Bir Çalışma, 2019.
 • Dijital Çağda Televizyon Haber Sunumlarında Retoriğin Önemi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 8

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Handbook of Research on Contemporary Approaches to Orientalism in Media and Beyond: The Creation of Sustainable Orientalism in Cinema, 2021.
 • (Pandeminin Psikopolitiği) Yağma, Şiddet ve Kanunsuzluk: Salgın Filmlerinin Politik Psikolojisi, 2021.
 • Şarkdöngü: Modern Mitlerin Dolaylı Anlatımı ve Türk Sineması’ndan Örnekler, 2020.
 • Bir Bölüm Daha: Netflix’teki Seri-İzleme Davranışının Tüketim Kültürü Bağlamında İncelenmesi, 2020.
 • Digital Technology, Attraction and Cinema, 2019.
 • Complementing the Time-Image by Existentialism: The Implicit Ideology of Nuri Bilge Ceylan’s Filmography, 2018.

Projeler > Projeler

 • 10. Uluslararası İletişim Günleri - 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği, 2023.
 • 9. Uluslararası İletişim Günleri - 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • IAMCR 2020, 2020.
 • 2. Sinefilozofi Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 2019.
 • SineFilozofi, 2018.
 • International Media Studies Conference, 2018.
 • Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Dijital Eğitim Komisyonu Başkanlığı (Fakülte), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Kalite Komisyon Yardımcısı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Ders Programı Hazırlama Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2017 - 2021)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2017 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2017 - Devam ediyor.)
 • Dekan Yardımcısı / Vice Dean, İletişim Fakültesi, (2016 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı, (2016 - 2020)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2016 - 2021)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2016 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2016 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2016 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2016 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, KISA FİLM KULÜBÜ, (2016 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, SİNEMA KULÜBÜ, (2016 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2015 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2015 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2015 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 • IAMCR Üyeliği 2020

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Film Çözümlemeleri (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Kısa Film Yapım ve Yönetimi (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Television Broadcasting Practices, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Kamera Kullanım Teknikleri, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Kamera Kullanım Teknikleri, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Kamera Kullanım Teknikleri, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Film Yapım ve Yönetimi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Eleştirel Film Çözümlemeleri, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Kısa Film Yapım ve Yönetimi, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Kamera ve Kurgu, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Kamera ve Kurgu, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Kamera ve Kurgu, (Lisans / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index