Dr.Öğr. Üyesi Can DİKER

İF - Dekan Yardımcısı

can.dikeruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2974

ORCID ID: 0000-0001-8132-5330

Citation : 1 | h-index : 1 | i10-index : 0


Kısa Özgeçmiş

Can Diker, Vefa Lisesi’ni tamamladıktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden İletişim Fakültesi birincisi olarak mezun oldu. Lisans eğitiminde 2006-2008 yılları arasında öğrenci asistanlığı yaptı. Üniversite öğrenimi boyunca Genç İletişimciler Yarışması’nda yazılı, reklam, görsel ve internet dallarında toplam dört birincilik, iki ikincilik aldı. 2009 yılında Doğuş Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisans derecesini Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nde “2000’li yıllarda Türk Sineması’nda Erkek Karakter İncelemesi” başlıklı tez ile tamamladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Batı Sinemasında Doğu Algısının Şarkiyatçılık Bağlamında Değerlendirilmesi: Kalküta’nın Çocukları Film Örneği, 2019.
 • Hakikat Sonrası Çağın Medya Üzerinden Üretiminin Ekonomi Politik Eleştirisi: Canan Karatay Örneği, 2019.
 • Yeni Medya Okuryazarlığı Açısından Ortaöğretim Gençliği Üzerinde Ampirik Bir Çalışma, 2019.
 • Dijital Çağda Televizyon Haber Sunumlarında Retoriğin Önemi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Bir Bölüm Daha: Netflix’teki Seri-İzleme Davranışının Tüketim Kültürü Bağlamında İncelenmesi, 2020.
 • Digital Technology, Attraction and Cinema, 2019.
 • Complementing the Time-Image by Existentialism: The Implicit Ideology of Nuri Bilge Ceylan’s Filmography, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 2. Sinefilozofi Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 2019.
 • SineFilozofi, 2018.
 • International Media Studies Conference, 2018.
 • Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Koordinatör, Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Komisyon Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Koordinatör, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2020.
 • Dekan Yardımcısı, İletişim Fakültesi 2020.
 • Bölüm Başkan Yardımcısı, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı 2020.
 • Komisyon Başkanlığı, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Komisyon Üyesi, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Komisyon Üyesi, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Komisyon Üyesi, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği 2020.
 • Komisyon Başkanlığı, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Komisyon Üyesi, Fakülte Etkinlik Komisyonu 2020.
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, SİNEMA KULÜBÜ 2020.
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, KISA FİLM KULÜBÜ 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Kamera ve Kurgu, (lisans) Güz.
 • Kamera ve Kurgu, (lisans) Güz.
 • Kamera ve Kurgu, (lisans) Güz.
 • Sinemanın Psikolojik Dinamikleri, (lisansustu) Güz.
 • İletişime Giriş, (lisans) Güz.
 • Postmodern Teori, (lisans) Bahar.
 • Kamera ve Kurgu Teknikleri, (lisans) Bahar.
 • Reklam Filmi Prodüksiyonu, (lisans) Bahar.
 • Modernite, Postmodernite ve Medya, (lisans) Bahar.
 • Sinema ve Kültür Endüstrisi, (lisans) Güz.
 • Kısa Film Yapım ve Yönetimi, (lisans) Güz.
 • Kamera ve Kurgu, (lisans) Güz.
 • Kamera ve Kurgu, (lisans) Güz.
 • Sosyal Medya ve Kültür, (lisansustu) Güz.
 • İletişime Giriş, (lisans) Güz.
 • Postmodern Teori, (lisans) Bahar.
 • Yapımcılık ve Yönetmenlik, (lisans) Bahar.
 • Kamera ve Kurgu Teknikleri, (lisans) Bahar.
 • Eleştirel Film Çözümlemeleri, (lisansustu) Bahar.
 • Modernite, Postmodernite ve Medya, (lisans) Bahar.
 • Film Dili ve Eleştirisi, (lisans) Güz.
 • Kısa Film Yapım ve Yönetimi, (lisans) Güz.
 • Kamera ve Kurgu, (lisans) Güz.
 • Kamera ve Kurgu, (lisans) Güz.
 • Sosyal Medya ve Kültür, (lisansustu) Güz.
 • Sosyal Medya ve Kültür, (lisansustu) Güz.
 • Belgesel Dili, (lisans) Güz.
 • İletişime Giriş, (lisans) Güz.
 • İletişime Giriş, (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index