Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Can DİKER

İF - Dekan Yardımcısı / Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı

can.dikeruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2974

ORCID ID: 0000-0001-8132-5330

Citation : 1 | h-index : 1 | i10-index : 0

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Can Diker, Vefa Lisesi’ni tamamladıktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden İletişim Fakültesi birincisi olarak mezun oldu. Lisans eğitiminde 2006-2008 yılları arasında öğrenci asistanlığı yaptı. Üniversite öğrenimi boyunca Genç İletişimciler Yarışması’nda yazılı, reklam, görsel ve internet dallarında toplam dört birincilik, iki ikincilik aldı. 2009 yılında Doğuş Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisans derecesini Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nde “2000’li yıllarda Türk Sineması’nda Erkek Karakter İncelemesi” başlıklı tez ile tamamladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • Batı Sinemasında Doğu Algısının Şarkiyatçılık Bağlamında Değerlendirilmesi: Kalküta’nın Çocukları Film Örneği, 2019.
  • Hakikat Sonrası Çağın Medya Üzerinden Üretiminin Ekonomi Politik Eleştirisi: Canan Karatay Örneği, 2019.
  • Yeni Medya Okuryazarlığı Açısından Ortaöğretim Gençliği Üzerinde Ampirik Bir Çalışma, 2019.
  • Dijital Çağda Televizyon Haber Sunumlarında Retoriğin Önemi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 3
Modern Bireyin ‘Miyop’ Sorunu: Foucault’nun Özne Ve İktidar Kavramları Bağlamında ‘The Lobster’ Filminin Analizi

(2019)

Sinefilozofi
Kitap İncelemesi: "Milli Sinema: Osmanlı’da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş”- Osmanlı Sinemasına Dair Arkeolojik Bir Kazı

(2018)

Etkileşim - Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
‘Batı’ İdeolojisinin ‘Batı-Dışı’ndan Üretimi: Akademi Ödüllü Ashgar Farhadi Filmlerinin Kültür Emperyalizmi Boyutundan İncelenmesi

(2018)

TRT Akademi

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Digital Technology, Attraction and Cinema 2019
Complementing the Time-Image by Existentialism: The Implicit Ideology of Nuri Bilge Ceylan’s Filmography 2018

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 4
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
2. Sinefilozofi Sinema ve Felsefe Sempozyumu 11 / 2019
SineFilozofi 11 / 2018
International Media Studies Conference 11 / 2018
Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 10 / 2018

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Dekan Yardımcısı İletişim Fakültesi 2019
Bölüm Başkan Yardımcısı Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2019
Komisyon Başkanlığı Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2019
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı KISA FİLM KULÜBÜ 2019
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı SİNEMA KULÜBÜ 2019
Dekan Yardımcısı İletişim Fakültesi 2018
Bölüm Başkan Yardımcısı Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2018
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2018
Komisyon Başkanlığı Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2018
Komisyon Başkanlığı Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2018
Komisyon Üyesi Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı SİNEMA KULÜBÜ 2018
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı KISA FİLM KULÜBÜ 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Modernite, Postmodernite ve Medya Lisans
2017-2018 Bahar Eleştirel Film Çözümlemeleri Lisansustu
2017-2018 Bahar Kamera ve Kurgu Teknikleri Lisans
2017-2018 Bahar Yapımcılık ve Yönetmenlik Lisans
2017-2018 Bahar Postmodern Teori Lisans
2018-2019 Güz İletişime Giriş Lisans
2018-2019 Güz Sosyal Medya ve Kültür Lisansustu
2018-2019 Güz Kamera ve Kurgu Lisans
2018-2019 Güz Kamera ve Kurgu Lisans
2018-2019 Güz Kısa Film Yapım ve Yönetimi Lisans
2018-2019 Güz Sinema ve Kültür Endüstrisi Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index