Prof.Dr. Besti ÜSTÜN

SBF / Hemşirelik

besti.ustunuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2603

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0270-6712

Citation : 1574 | h-index : 24 | i10-index : 44


Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Besti Üstün,   Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan 1986 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı üniversitede Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında tamamlamıştır. 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör olmuştur. 2000-2013 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde çalışmıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Epilepsi Hastalarında İçselleştirilmiş Damgalanma ve Özyönetim Düzeyinin İncelenmesi, 2021.
 • Bir Psikiyatri Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Klinik Karar Verme Düzeyleri ve Etkileyen Bireysel Ve Mesleki Özelliklerin İncelenmesi, 2020.
 • Hemşirelerin Etik Duyarlılık ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, 2020.
 • Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi Ve Profesyonel Yaşam Kalitesinin İncelenmesi, 2020.
 • Hemşirelerde Meslektaş Dayanışmasını Etkileyen Bireysel Ve Mesleki Özelliklerin İncelenmesi, 2020.
 • Üniversite Öğrencilerinde Kumar Oynama Davranışı Dürtüsellik Ve Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin İncelenmesi, 2020.
 • Özel Bir Hastanenin Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastalar Ve Sağlık Çalışanlarının Servis Ortam Algıları Ve Etkileyen Bazı Etmenlerin Belirlenmesi, 2019.
 • Hemşirelerin İletişim Becerileri Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, 2019.
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezine Gelen Bireylerin Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tedavileri Kullanma Durumlarının İncelenmesi, 2019.
 • Bir Hastanenin Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastaların Algıladıkları Konfor Düzeyi Ve Konfor Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, 2019.
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Risk Değerlendirmesi İle Bulanık Mantık Modeline Temellendirilmiş İntihar Riski Değerlendirme Aracına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi, 2019.
 • Kronik Psikiyatri Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Özbakım Gücü Arasındaki İlişki, 2018.
 • Yoğun Bakım Hemşirelerinin Sedasyon Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeyleri Ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi, 2018.
 • Sağlık Çalışanlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Profesyonel Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, 2018.
 • Hemşirelerin Deliryum Yönetimine Yönelik Bilgi, Uygulamaları Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 7

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Hemşirelikte İletişim, 2019.
 • Çocuklarda Palyatif Bakım; Terminal Dönemdeki Çocuk ve Aileye Yaklaşım (Bölüm:Terminal Dönemde Olan Hastaların Hemşiresi Olmak: Güçlü Kalabilir miyiz?), 2018.
 • Hemşirelikte İletişim Becerileri, 2005.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Diyal-log Buluşmaları (Diyabet Hemşireliği Derneği), 2021.
 • Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Umut Veren Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 2021.
 • The Trihd International Clinical Nursing Research Congress, 2020.
 • Erenköy Psikiyatari Hemşireliği Günleri 2, 2019.
 • V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018.
 • VI. MEME KANSERİ HEMŞİRELİĞİ KURSU, 2018.
 • 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi” 21-25 Mart 2018, 2018.
 • 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi”, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Hemşirelik, (2018 - 2020)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Hemşirelik, (2018 - 2020)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - 2020)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - 2020)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Hizmetlerinde İletişim, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Danışmanlık İlke ve Becerileri, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Hemşirelikte Etik, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Cinsel Sağlık, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index