Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Prof.Dr. Besti ÜSTÜN

SBF / Hemşirelik - Bölüm Başkanı

besti.ustunuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2603

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0270-6712

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Prof. Dr. Besti Üstün,   Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan 1986 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı üniversitede Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında tamamlamıştır. 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör olmuştur. 2000-2013 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde çalışmıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • HEMŞİRELERİN DELİRYUM YÖNETİMİNE YÖNELİK BİLGİ, UYGULAMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ, 2018.
  • Sağlık Çalışanlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Profesyonel Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, 2018.
  • Yoğun Bakım Hemşirelerinin Sedasyon Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeyleri Ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 3
Effect of a nurse‐led intervention programme on professional quality of life and post‐traumatic growth in oncology nurses
Int J Nurs Pract. (2018)
Fear of Recurrence in Turkish Breast Cancer Survivors: A Qualitative Study
Journal of Transcultural Nursing (2018)
Secondary traumatic stress experiences of nurses caring for cancer patients.
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE (2017)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 2
Psikiyatri Hemsireligi Uygulamasına Bir Örnek: Damgalamayla Mücadele Egitim Programı.
Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi (2018)
Hemşirelerde profesyonel yaşam kalitesi: Merhamet memnuniyeti ve merhamet yorgunluğu
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi (2018)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Çocuklarda Palyatif Bakım; Terminal Dönemdeki Çocuk ve Aileye Yaklaşım (Bölüm:Terminal Dönemde Olan Hastaların Hemşiresi Olmak: Güçlü Kalabilir miyiz?) 2018

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 6
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
Erenköy Psikiyatari Hemşireliği Günleri 2 04 / 2019
V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi 11 / 2018
Harran Üniversitesi 09 / 2018
VI. MEME KANSERİ HEMŞİRELİĞİ KURSU 06 / 2018
7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi” 21-25 Mart 2018 03 / 2018
7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi” 03 / 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Lisans
2019-2020 GÜZ Sağlık Hizmetlerinde İletişim Lisansustu
2019-2020 GÜZ Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik I Lisans
2019-2020 GÜZ Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği Lisansustu
2018-2019 BAHAR Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Lisansustu
2018-2019 BAHAR Danışmanlık İlke ve Becerileri Doktora
2018-2019 BAHAR Hemşirelikte Etik Lisans
2018-2019 BAHAR Cinsel Sağlık Lisans
2018-2019 BAHAR Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Lisans
2017-2018 BAHAR Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Lisansustu
2017-2018 BAHAR Seminer Lisansustu
2017-2018 BAHAR Hemşirelikte Araştırma Doktora
2017-2018 BAHAR Hemşireliğin Kuramsal Temelleri Doktora
2017-2018 BAHAR Hemşirelikte Etik Lisans
2017-2018 BAHAR Cinsel Sağlık Lisans
2017-2018 BAHAR Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Lisans
2018-2019 GÜZ Seminer Lisansustu
2018-2019 GÜZ Sağlık Hizmetlerinde İletişim Lisansustu
2018-2019 GÜZ Araştırma Yöntemleri Lisansustu
2018-2019 GÜZ Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji Lisans
2018-2019 GÜZ Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım VI Lisans
2018-2019 GÜZ Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik I Lisans
2018-2019 GÜZ Kadın Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Bakım Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index