Dr.Öğr. Üyesi Bahise AYDIN

SBF / Hemşirelik

bahise.aydinuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5118

ORCID ID: 0000-0001-9815-2843

Citation : 22 | h-index : 2 | i10-index : 1


Kısa Özgeçmiş

Bahise AYDIN, Bulgaristan Şumnu doğumludur. Lisans mezuniyetini 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan almıştır.2010 yılında ise yine Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalından Yüksek Lisans mezuniyetini almıştır. 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalında Doktora eğitimine başlayan AYDIN, 2019 yılında mezun olmuştur. Aynı zamanda Aydın, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 7

COVID-19 Pandemisinde Okul Sağlığı Hemşirelerinin Rol ve Sorumlulukları

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (2021)

Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Planlarının Pediyatrik Ağrı Yönetimi Açısından İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi (2019)

Okul Hemşiresinin Rol ve İşlevleri

Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi (2017)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Genetik Bozukluklar (içinde Pediatri Hemşireliği Vaka temelli Yaklaşım), 2022.
 • Hemşirelik ve ebelik öğrencileri için kadın sağlığı ve hastalıkları (sağlıklı yeidoğan), 2022.
 • Hemşireler ve Hemşirelik Öğrencileri için Pediyatrik Ağrıya Yaklaşım, 2021.
 • Yaşam Boyu Sağlığı Geliştirme, 2018.
 • Ebeveynlikte Yetersizlik, 2017.
 • Ebeveynlik Rol Karmaşası, 2017.
 • Ebeveynlikte Yetersizlik Riski, 2017.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi, 2021.
 • HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3, 2021.
 • 3. Uluslararası 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, 2021.
 • ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-Dünyada ve Ülkemizde Covid19 Pandemisinin Hemşireliğe ve Hemşirelik Vizyonuna Etkileri, 2021.
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ulusal Hemşirelik Kongesi - 1, 2021.
 • T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-I, 2021.
 • Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi, 2020.
 • 2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2019.
 • 2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2019.
 • 1. Uluslararası Güncel Sorunlar ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, 2018.
 • 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2017.

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 61-70 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Hemşirelik Eğitimini Geliştirme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 • Hemşirelik Eğitimi Derneği üyeliği 2021
 • Türk Hemşireler Derneği üyeliği 2019
 • Bilimsel üyelik 2019
 • Bilimsel üyelik 2007
 • Çocuk Hemşireliği Derneği üyeliği 2007

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Sağlıklı Yaşam Süreci ve Hemşirelik, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İlaç Güvenliği ve Yönetimi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım IV, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index