Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Nedret OKAN

SBF / Ortez-Protez Bölümü

aysenedret.okanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

1961 yılında Ankara’da doğdu. İlköğrenimini TED Ankara Koleji’nde, ortaöğrenimini 1978 yılında İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde tamamladı, aynı yıl girdiği İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Zorunlu hizmet nedeniyle iki yıl Bartın, Amasra SSK Sağlık İstasyonu’nda, daha sonra İstanbul’da Türk Kalp Vakfı ve İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde pratisyen hekim olarak çalıştı. 1991 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanarak Haydarpaşa Numune E.A. Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Tıpta Uzmanlık Eğitimine başladı, 1995 yılında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı oldu.

Kastamonu, Tosya Devlet Hastanesi’nde 1996 – 1998 yılları arasında iki yıl Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yaptı, 1998’de Haydarpaşa Numune E.A. Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine Başasistan olarak döndü. Bir buçuk ay Bingöl Devlet Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görevlendirildi. 2000 yılında Japonya’ya giderek Kyushu Üniversitesi Fukuoka Çocuk Hastanesi’nde Prof. Toshio Fujii’nin ve Kyushu Üniversitesi Shinkoen Engelli Çocuk Hastanesi’nde Prof. Takashi Matsuo’nun yanında pediatrik ortopedi ve nörolojik kökenli ortopedik hastalıklar alanlarında bir yıl süre ile klinik gözlemci statüsünde çalıştı. Prof. Matsuo’nun geliştirdiği Serebral Palsi’de Ortopedik Selektif Spastisite Kontrol Cerrahisi yöntemini Türkiye’de ilk kez uygulayan ve eğitimini veren kişidir.

SCIE’e giren ilk Türk Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi olan Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica’da 2004’de yayınlanan makalesi ile 2005 yılında 10. Akif Şakir Şakar bilimsel ödüllerinde klinik çalışma dalında birinciliğe layık görüldü.

2005 – 2006 arasında bir yıl süre ile Zeynep Kamil E.A. Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde geçici görevle çalıştı ve ender rastlanan pediatrik ortopedik vakalar açısından büyük deneyim kazandı. Haydarpaşa Numune E.A. Hastanesi’ndeki başasistanlık görevine dönmesinin ardından 2007’de isteğe bağlı emekli oldu, sonrasında özel hastane ve polikliniklerde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak çalıştı.

2017 – 2019 yılları arasında iki buçuk yıla yakın bir süre Güney Amerika’da yaşadı, farklı kültürleri deneyimledi. Değişik bakış açıları ve yaşantılara sahip insanları yakından tanımanın mesleki açıdan hastaya yaklaşımda ve eğitim hayatında önemli katkısı olduğunu düşünüyor.

Avrupa Pediatrik Ortopedi Derneği üyesidir.

İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.