Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Berna SARI

ITBF/Psikoloji

ayseberna.sariuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Berna Sarı lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji alanında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini, Leiden Üniversitesi (Hollanda) tarafından sağlanan Leiden University Excellence burs programına katılmaya hak kazanarak, Klinik Psikoloji alanında tamamladı.

Yüksek lisans programı kapsamında Leiden ve Utrecht Üniversitelerinde (Hollanda) çeşitli laboratuvarlarda, pek çok araştırmada, araştırma asistanı olarak çalıştı. Doktorasını ise Deneysel Klinik Psikoloji üzerine Ghent Üniversitesinde (Belçika) yaptı.

Doktorasının bir bölümünde misafir araştırma görevlisi olarak Birkbeck Üniversitesinde (Birleşik Krallık) çalıştı. Doktora eğitimi boyunca, Ghent Üniversitesinin yanı sıra Hollanda-Belçika ortak bilim enstitüsü olan deneysel psikopatoloji enstitüsünün doktora öğrencileri için sağladığı programı da takip etti ve bu alanda da sertifika almaya hak kazandı.

Yurt dışında çeşitli kongrelerde yaptığı sözlü sunumları, uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır. Akademik ilgi alanları arasında kaygı, endişe, duygu durumu bozuklukları, bilişsel fonksiyonlar, çalışan bellek, EEG ve ERP yer almaktadır.