Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Öğr.Gör. Ayşe AYDEMİR

SHMYO / Acil Durum ve Afet Yönetimi

ayse.aydemiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Ayşe AYDEMİR, 1995’de doğmuştur. Lisans eğitimini 2017 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü’nden alan AYDEMİR, Yüksek Lisans eğitimini ise 2019 yılında yine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Şimdilerde Ayşe AYDEMİR, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.