Öğr.Gör. Ayça BİLGE GÜRCAN

SBF / Dil ve Konuşma Terapisi

ayca.bilgegurcanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

Ayça Bilge Gürcan Kayseri’de doğmuştur. İlköğretim ve Lise öğretimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 2007 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsüne bağlı Dil ve Konuşma Terapistliği Bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2011 yılında mezun olmuştur. 2007 ve 2011 yılları arasında yüksek lisans eğitimi sürecinde rehabilitasyon merkezlerinde psikolog olarak çalışmıştır. 2011-2019 yılları arasında ise dil ve konuşma terapisti olarak rehabilitasyon merkezleri ve özel kliniklerde çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmıştır. 2019 yılında bu yana Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde dil ve konuşma terapisti olarak görevine devam etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index