Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

Dr.Öğr. Üyesi Adalet ÇAKIR

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

adalet.cakiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ‘Çeşitli Medeniyet Muhitlerinde Geçici Evlilikler ve İslam Hukuku’nda Mut’a Nikahı’ isimli yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf Bilim Dalı’na bağlı olarak hazırladığı, Rif’at Efendi’nin ‘Nefhatü’r-Riyazi’l-Aliye’ Adlı Eseri Işığında Anadolu’da Kadirilik adlı teziyle doktor olmuştur. Halen Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Abdülkadir Geylani ve Kadirilik, I-II, (İstanbul: İsam yay. 2012), Geydim Hırkıyı/ Safer Efendi’nin Sohbetleri, (İstanbul:Dergah yay. IV. Baskı, Eylül 2015), Külliyat-ı Hüdayi/ Gülşen Efendi (yayına hz. Muzaffer Ergür- Adalet Çakır, İstanbul: Dergah yay. 2015) Şeyh Süleyman Belhi, Delilleriyle Ehli Beyte Meveddet/Yenabiu’l-Mevedde, (trc. Derya Baş, Adalet Çakır, Gülgun Uyar, İstanbul:Sufi Yay. 2018) yayımlanmış çalışmalarından bazılarıdır.