ÜSTÖMER(Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

YÖNETİM KURULU:

Yrd. Doç. Dr. Ümit SÖYLEMEZ- Müdür
Öğr. Gör. Selçuk DUMAN
Öğr. Gör. Reyyan ULUDAĞ
Öğr. Gör. Hüsna YILDIRIM

DANIŞMA KURULU:

Prof. Dr. Mehmet ZELKA
Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR
Prof. Dr. Muhsin KONUK
Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN