AİLEMER (Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

YÖNETİM KURULU:

Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN (Rektör)
Prof. Dr. Sevil ATASOY (AİLEMER Müdür Vekili)
Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR
Prof. Dr. Sırrı AKBABA
Yrd. Doç. Dr. Asil ÖZDOĞRU

DANIŞMA KURULU:

Prof. Dr. Selma DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Sebahat ATEŞ
Öğr. Gör. Fatma TURAN