Kurul ve Başvurular Hakkında

Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuz, Üniversitemiz içinden ve dışından yapılacak olan başvuruları, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanmış olan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda bilimsel ve etik açılardan değerlendirir.

  • Etik kurulumuz her ayın 2. ve 4. Perşembe günleri 15:30’da Altunizade Merkez Yerleşkede toplanmaktadır.
  • Başvuru dosyaları toplantı tarihinden en geç üç gün önce mesai bitimine kadar Etik Kurul Sekreterliğine (Merkez Yerleşke) teslim edilmelidir.
  • İlaç dışı araştırmalar için başvuru dosyaları, bir adet CD ile birlikte klasör içinde, araştırmacının ismi etiketlenmiş olarak tek nüsha şeklinde verilmelidir.
  • İlaç araştırmaları için başvuru dosyaları, bir adet CD ile birlikte araştırma fazına göre aşağıda belirtilmiş olan renkteki klasörler içinde, araştırmacının ismi etiketlenmiş olarak tek nüsha şeklinde verilmelidir:

Faz I klinik araştırmaları için kırmızı,
Faz II klinik araştırmaları için sarı,
Faz III klinik araştırmaları için mavi,
Faz IV klinik araştırmaları için siyah,
Gözlemsel çalışmalar için beyaz,
İlaç dışı araştırmalar için gri.