ENMER - Kurullar

YÖNETİM KURULU:

Prof. Dr. Mehmet ZELKA
Yrd. Doç. Dr. Naim DENİZ
Yrd. Doç. Dr. Rüştü UÇAN

DANIŞMA KURULU:

Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN
Prof. Dr. Muhsin KONUK