Bilgisayar Laboratuvarı

Bilgisayar Laboratuvarı yaklaşık 70 m² alan üzerine kurulmuş, 30 adet yüksek konfigürasyonlu bilgisayardan, akıllı tahta sisteminden ve network cihazlarından oluşmaktadır.

Laboratuvardaki bilgisayarlarda programlama, veritabanı tasarımı, matematiksel hesaplama ve modelleme, grafik tasarımı, elektronik devre simülasyonu gibi konularda kullanılan programlar kuruludur.

Öğrencilerimiz, yüksek hızda internete sahip olan modern yapıdaki laboratuvarlarımızı ders dışında da kullanabilmektedir. 

Bu laboratuvar özellikle Temel Bilgi Teknolojileri, Programlama Dilleri, Veri Yapıları, Veri Tabanı Sistemleri, Algoritma Tasarımı, Bilgisayar Ağları, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Yazılım Mühendisliği, Veri Madenciliği, Yapay Zeka, Web Yazılımları gibi uygulama geliştirme derslerinde kullanılmaktadır.

Bilgisayar laboratuvarı sadece Lisans değil, Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin de tez çalışmalarında, projelerinde ve araştırmalarında öğretim elemanları ile birlikte çalıştıkları bir laboratuvardır.

Cihaz Cinsi

Adedi

Switch Kabini

1

Switch

1

Bilgisayar

30

Hoparlör

1

Projeksiyon Cihazı

1

Akıllı Yazı Tahtası

1

Sorumlu eklenmemiş.