Klinik Farmakogenetik Laboratuvarı

İlaca yönelik kişisel cevabın anlaşılabilmesi için klinikte ilk kez Üsküdar Üniversitesi Klinik Farmakogenetik Laboratuvarında kullanılmaya başlanılan Agilent 6410B ve Agilent 6470 High-performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry ( LC-MS/MS)  cihazları ile Tedavisel İlaç Kan Düzeyi ( TDM) analizleri ve fenotipleme çalışmaları başarıyla sürdürülmektedir.

Tedavisel İlaç Kan düzeyi monitorizasyonu ( TDM) farmakoterapiyi optimize etmek için en geçerli yoldur. TDM klinisyene ilaç dozunu hastanın kişisel özelliklerine göre ayarlayabilmesi için imkân tanımaktadır. TDM ile hasta takibinin diğer bir yararı, maksimal doz ilaç kullandığı halde tedaviye cevabın yetersiz olduğu hastalara, minimal doz aldığı halde toksik etkiler görülen hastalarda yavaş metabolize edilen ilaçları belirlemede yardımcı olmasıdır.  Normal tedavi dozunda beklenmeyen toksisiteyi belirlememizde yarar sağlarken, ilaçların yüksek dozda ve kötüye kullanılması da önlenmiş olur. Laboratuvarımızda 64 adet antipsikotik ilaç molekülünün TDM miktar tayini analizleri rutin olarak yapılmaktadır.

Fenotipleme çalışmalarında ise, bireyin genetik yapısına ek olarak,  bireyin yaşam şekli olarak da isimlendirilen beslenme, egzersiz, sigara tüketimi ve tedavide kullanılan diğer ilaçların etkilerinin de değerlendirilmesi yapılır. Laboratuvarımızda probe ilaç uygulamaları ile yapılan indirekt analizler ile ilaç metabolizmasından sorumlu olan başlıca enzimlerin  ( Cyp1A2, Cyp2D6, Cyp3A4) aktiviteleri belirlenmektedir.

Hizmetler:

  Molekül adı  Kararlı duruma ulaşma süresi (Css)
1 Acomprosate 2-3 gün
2 Agomelatine 2-3 gün
3 Alprazolam 3 gün
4 Amisulpiride 3 gün
5 Amitriptiline + Nortriptiline 4-16 gün
6 Aripiprazole 14 gün
7 Asenapine 5 gün
8 Atomoxetine 2 gün
9 Buprenorfin + Norbuprenorfin 2 gün
10 Buspirone 2 gün
11 Biperiden 3-5 gün
12 Bupropion 7-10 gün
Bupropion+ hydroxbupropin 7-10 gün
13 Carbamazepine 4-12 gün
14 Chlorpromazine 2-7 gün
15 Citalopram 7 gün
16 Clomipramine 7-8 gün
17 Clonazepam 5-7 gün
18 Clozapine 2 gün
19 Clozapine+ norclozapine
20 Diazepam 10-20 gün
21 Disülfiram 2 gün
22 Donapezil 17-21 gün
23 Duloxetine HCL 3 gün
24 Escitalopram 7 gün
25 Fluoxetine 20 gün
26 Flupentixol 7 gün
27 Fluvoxamine 8 gün
28 Fluphenazine 3-4 gün
29 Gabapentine 1-2 gün
30 Haloperidol 5-8 gün
31 İmipramine + desipramine 2-4 gün
32 Lacosamide 1-2 gün
33 Lamotrigine 5-7 gün
34 Levetiracetam 1-2 gün
35 Lityum  
36 Lorazepam 2-3 gün
37 Maprotiline 6-12 gün
38 Memantine 12-17 gün
39 Methylphenidate 1-2 gün
40 Metformin  1-2 gün
41 Mianserine 2-13 gün
42 Mirtazapine 3-4 gün
43 Milnacipran 2 gün
44 Moclobemide 1 gün
45 Modafinil 1-2 gün
46 Naltrexone 2 gün
Naltrexone+ beta naltrexol
47 Olanzapine 7 gün
48 Opipramol 2-3 gün
49 Oxcarbamazepine Metabolite (MHD) 2-4 gün
50 Paliperidone 4-5 gün
51 Paroxetine 3-4 gün
52 Pimozide 11 gün
53 Pramipexole 2-3 gün
54 Pregabaline 1-2 gün
55 Quetiapine 2 gün
56 Reboxetine 2-3 gün
57 Risperidone + 9-OHRis 1-5 gün
58 Rivastigmine 2-3 gün
59 Sertindole 13-15 gün
60 Sertraline 7 gün
61 Sulpiride 2 gün
62 Tianeptine Sodyum 2 gün
63 Topiramate 5 gün
64 Trazodone HCL 1-2 gün
65 Trifluoperazine 5-8 gün
66 Valproic Acid (total) 2-4 gün
67 Valproic Acid serbest) 2-4 gün
68 Venlafaxine 3  gün
69 Vortioxetine 2 hafta
70 Ziprasidone 2  gün
71 Zonisamide 7 gün
72 Zuclopenthixol 5  gün
Klinik Farmakogenetik Laboratuvarı 200 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

Azot Jeneratörü

2

LC-MS/MS

2

Deiyonize Su Saflaştırma Ünitesi

1

Ultrasonik Banyo

1

Çalkalamalı Etüv

2

Multi Vorteks-Mixer

1

Etüv

2

Çeker Ocak

1

Hassas Terazi

2

Isı Döngü Cihazı

1

Nanodrop Spektrofotometre

1

Santrifüj

3

Soğutmalı Santrifüj

1

Yatay ve dikey elektroforez (Tank + güç kaynağı)

1

Western blot sistemi (Tank + güç kaynağı)

1

Görüntüleme Sistemi (DNA- RNA Protein)

1

Homojenizatör

1

Real- time PCR (Roche nano)

1

Mikrodalga Fırın

1

Güvenlik Kabini

1

Blok Heater

1

Otomatik Karıştırıcı

1

CO2’ li Etüv

1

Otomatik Pipet Seti

2

-20, -70, -80, +4 soğutucu

4

Azot Evoporatörü

1

Sorumlu eklenmemiş.