Klinik Farmakogenetik Laboratuvarı

İlaca yönelik kişisel cevabın anlaşılabilmesi için klinikte ilk kez Üsküdar Üniversitesi Klinik Farmakogenetik Laboratuvarında kullanılmaya başlanılan Agilent 6410B ve Agilent 6470 High-performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry ( LC-MS/MS)  cihazları ile Tedavisel İlaç Kan Düzeyi ( TDM) analizleri ve fenotipleme çalışmaları başarıyla sürdürülmektedir.

Tedavisel İlaç Kan düzeyi monitorizasyonu ( TDM) farmakoterapiyi optimize etmek için en geçerli yoldur. TDM klinisyene ilaç dozunu hastanın kişisel özelliklerine göre ayarlayabilmesi için imkân tanımaktadır. TDM ile hasta takibinin diğer bir yararı, maksimal doz ilaç kullandığı halde tedaviye cevabın yetersiz olduğu hastalara, minimal doz aldığı halde toksik etkiler görülen hastalarda yavaş metabolize edilen ilaçları belirlemede yardımcı olmasıdır.  Normal tedavi dozunda beklenmeyen toksisiteyi belirlememizde yarar sağlarken, ilaçların yüksek dozda ve kötüye kullanılması da önlenmiş olur. Laboratuvarımızda 64 adet antipsikotik ilaç molekülünün TDM miktar tayini analizleri rutin olarak yapılmaktadır.

Fenotipleme çalışmalarında ise, bireyin genetik yapısına ek olarak,  bireyin yaşam şekli olarak da isimlendirilen beslenme, egzersiz, sigara tüketimi ve tedavide kullanılan diğer ilaçların etkilerinin de değerlendirilmesi yapılır. Laboratuvarımızda probe ilaç uygulamaları ile yapılan indirekt analizler ile ilaç metabolizmasından sorumlu olan başlıca enzimlerin  ( Cyp1A2, Cyp2D6, Cyp3A4) aktiviteleri belirlenmektedir.

Hizmetler:

No  Molekül adı Kararlı duruma ulaşma süresi (Css)
1 Agomelatine 2-3 gün
2 Alprazolam 3 gün
3 Amisulpiride 3 gün
4 Amitriptiline + Nortriptiline 4-16 gün
5 Aripiprazole 14 gün
6 Asenapine 5 gün
7 Atomoxetine 2
8 Biperiden 3-5 gün
9 Bupropion 7-10 gün
Bupropion+ hydroxbupropin 7-10 gün
10 Buprenorphine+norbuprenorphine 2-3 gün
11 Carbamazepine 4-12 gün
12 Chlorpromazine 2-7 gün
13 Citalopram 7 gün
14 Clomipramine 7-8 gün
15 Clonazepam 5-7 gün
16 Clozapine+ norclozapine 2 gün
17 Diazepam 10-20 gün
18 Disülfiram 2 gün
19 Donepezil 17-21 gün
20 Duloxetine HCL 3 gün
21 Escitalopram 7 gün
22 Fluoxetine 20 gün
23 Flupentixol 7 gün
24 Fluvoxamine 8 gün
25 Fluphenazine 3-4 gün
26 Gabapentine 1-2 gün
27 Haloperidol 5-8 gün
28 İmipramine + desipramine 2-4 gün
29 Lamotrigine 5-7 gün
30 Levetiracetam 1-2 gün
31 Lityum 5 gün
32 Lorazepam 2-3 gün
33 Maprotiline 6-12 gün
34 Memantine 12-17 gün
35 Methylphenidate 1-2 gün
36 Mianserine 2-13 gün
37 Mirtazapine 3-4 gün
38 Milnacipran 2 gün
39 Moclobemide 1 gün
40 Modafinil 1-2 gün
41 Naltrexon + Beta Naltrexon 1-2 gün
42 Olanzapine 7 gün
43 Opipramol 2-3 gün
44 Oxcarbamazepine Metabolite (MHD) 2-4 gün
45 Paliperidone 4-5 gün
46 Paroxetine 3-4 gün
47 Pimozide 11 gün
48 Pregabaline 1-2 gün
49 Quetiapine 2 gün
50 Reboxetine 2-3 gün
51 Risperidone + 9-OHRis 1-5 gün
52 Rivastigmine 2-3 gün
53 Sertindole 13-15 gün
54 Sertraline 7 gün
55 Sulpiride 2 gün
56 Tianeptine Sodyum 2 gün
57 Topiramate 5 gün
58 Trazodone HCL 1-2 gün
59 Trifluoperazine 5-8 gün
60 Valproic Acid (total) 2-4 gün
61 Valproic Acid serbest) 2-4 gün
62 Venlafaxine + ODV 3  gün
63 Vortioxetine 2 hafta
64 Ziprasidone 2  gün
65 Zuclopenthixol 5  gün
Klinik Farmakogenetik Laboratuvarı 200 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

Azot Jeneratörü

2

LC-MS/MS

2

Deiyonize Su Saflaştırma Ünitesi

1

Ultrasonik Banyo

1

Çalkalamalı Etüv

2

Multi Vorteks-Mixer

1

Etüv

2

Çeker Ocak

1

Hassas Terazi

2

Isı Döngü Cihazı

1

Nanodrop Spektrofotometre

1

Santrifüj

3

Soğutmalı Santrifüj

1

Yatay ve dikey elektroforez (Tank + güç kaynağı)

1

Western blot sistemi (Tank + güç kaynağı)

1

Görüntüleme Sistemi (DNA- RNA Protein)

1

Homojenizatör

1

Real- time PCR (Roche nano)

1

Mikrodalga Fırın

1

Güvenlik Kabini

1

Blok Heater

1

Otomatik Karıştırıcı

1

CO2’ li Etüv

1

Otomatik Pipet Seti

2

-20, -70, -80, +4 soğutucu

4

Azot Evoporatörü

1

Uğur ATİK Uğur ATİK CV
SHMYO / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yöneticisi
Prof. Uğur Atik ;Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1968 yılında mezun oldu.  1974 ‘ de  San Antonio Military Medical Center–Fort Sam Houston-Texas ‘a gitti ve altı ay süreli mesleki çalışmalar yaptı. 1977–1980 yılları arasında&nbs ... [ » ]
Uğur ATİK / (0216) 400 2222 - : 2994
Selma ÖZİLHAN Selma ÖZİLHAN  
İleri Toksikoloji Analiz Laboratuvar Sorumlusu
1954 yılında Ordu’da doğdu. Ankara Kız Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesinde Farmakognozi dalında yaptı. 1980-2003 yılları arasında Jandarma Kriminal Laboratuvarında narkot ... [ » ]
Selma ÖZİLHAN / (0216) 400 2222 - : 2996
Fadime CANBOLAT Fadime CANBOLAT CV
SHMYO / Gıda Teknolojisi / Klinik Farmakogenetik Laboratuvarı Uzmanı
Fadime Canbolat 1982 yılında İstanbul’da doğdu, Selçuk üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünü bitirdi. Daha sonra, aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Farmakoloji& Toksikoloji Anabilim Dalinda yükseklisansını tamamladı. İş hayatın ... [ » ]
Fadime CANBOLAT / (0216) 400 22 22 - : 2997
Murat ÖZDEMİR Murat ÖZDEMİR  
Klinik Farmakogenetik Laboratuvarı Uzmanı
[...]
Murat ÖZDEMİR / (0216) 400 2222
Aykut Kul Aykut Kul  
Klinik Farmakogenetik Laboratuvarı Uzmanı
[...]
Aykut Kul / (0216) 400 2222 - : 2998
Canan SERCAN Canan SERCAN  
Klinik Farmakogenetik Laboratuvar Personeli
[...]
Canan SERCAN / (0216) 400 2222
Ceren ŞAHİN Ceren ŞAHİN  
Farmakogenetik ve İleri Toksikoloji Laboratuvarı Asistanı
[...]
Ceren ŞAHİN / (0216) 400 2222