Gıda Teknoloji Laboratuvarı

Gıda teknolojisi laboratuvarında; süt ve süt ürünlerinin, et ve et ürünlerinin, tahıl ve tahıl ürünlerinin (unlu mamüller de bu gurupta toplanır) hayvansal gıdaların, yağların ve gıda sektöründe bulunan sentetik ürünlerin kuru madde tayini, organik madde tayini, asitlik tayini, protein miktar tayini, yağ miktar tayini ve bu gıdaların mikroorganizmalar tarafından bozulup bozulmadığını öğrenmek için yapılan tayinler gibi analitik ve mikrobiyolojik tahlilleri yapılmaktadır.

Cihaz Cinsi

Adedi

Çeker Ocak

1

Sıcak Su Banyosu

1

Kül Fırını

1

Etüv

1

Santrifüj

1

Distile Su Cihazı ( Saf Su Cihazı )

1

PH Metre ve Manyetik Karıştırıcı

1

Vorteks

1

Hassas Terazi

1

Mezür

Petri Kapları

Balonlar

Beherler

Deney Tüpleri

Otomatik Pipetler

Vakumlu Desikatör

Porselen Krozeler

Süt Bütirometreleri

Laktodansimetreler

Şilifli Balonlar

Sorumlu eklenmemiş.